Privacy

I. Quy định chung

  1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước mọi thông tin đã gửi lên diễn đàn
  2. Tôn trọng các thành viên khác trong diễn đàn.
  3. Nghiêm cấm mọi hành vi phá hoại diễn đàn dưới mọi hình thức.

II. Quy định về bài viết

  1. Post bài phù hợp, đúng với chủ đề, không được cố tình làm loãng topic bằng cách post những bài có nội dung không liên quan đến chủ đề của topic
  2. Nghiêm cấm tuyệt đối post các bài chống phá nhà nước, các bài liên quan tới chính trị.
  3. Không gửi nhiều bài cùng một nội dung ở các topic khác nhau
  4. Không được gửi các bài có virus lên diễn đàn.
  5. Không viết bài vi phạm thuần phong mỹ tục, pháp luật, văn hoá Việt Nam…